Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

P1-Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii obiectului contractului de concesiune nr. 2 din 14.08.1996, de la S.C. Piscicola Zau S.A. către S.C. Piscicola Tăureni S.R.L.

 P2-Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii obiectului contractului de concesiune nr.19 din 16.12.2003 de la S.C. Rodipet S.A către S.C. Network Press Concept S.A., prin administrator judiciar Consulta 99 S.P.R.L.

P3-Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.8 din 30.09.2008, de la S.C.Tresim S.R.L. către S.C. Madania Company S.R.L.

P4-Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 9 din 10.07.2007, încheiat între autoritatea locală şi dl, Szasz Blaj

P5-Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de asociere nr. 300 din 05.10.2010, încheiat între Oraşul Luduş şi S.C. Rewe Projektentwicklung România S.R.L.

P6-Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii documentaţiei necesare în vederea vânzării către S.C. ED & RO S.R.L. a terenului aparţinând unităţii administrativ-teritoriale Luduş, folosit în baza contractului de închiriere nr. 21 din 21.10.2005

P7-Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

P8-Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Mureş a terenului în suprafaţă de 16700 mp. pe durata efectuării lucrărilor de închidere a depozitului neconform Luduş

P9-Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata taxelor locale pentru titularii contractelor având ca obiect folosinţa unei locuinţe A.N.L., care au împlinit vârsta de 35 ani

P10-Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav DAN AURELIA prin reprezentant legal AMBRUŞ MĂRIA

Actualizat in - 20.03.2012, la ora 12:47.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202472, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.