Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 septembrie 2021 și de la ședința extraordinară din data de 15 octombrie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase şi asigurarea unei circulaţii fluente în perioada de iarnă 2021-2022;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 70/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2022;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 279 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Bartos Elena;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 281 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Iuoraș Marius-Cornel și d-na Iuoraș Corina;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

9. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 136 din 01.03.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Roman Petru și d-na Roman Ana;

10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 135 din 01.03.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Ban Laurențiu și d-na Ban Teodora Gabriela;

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii,din str. Zăvoiului, bl. 13, parter, ap . 1, către dl. Rus Dorin-Alexandru;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi în cartierul Centrul Vechi”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri în oraşul Luduş”;

14. Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Orașul Luduș la înființarea, organizarea și funcționarea „Grupului de acțiune locală – Tezaurul Câmpiei Mureșene”;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Luduș în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș;

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

17. Diverse.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2021 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod rutier peste râul Mureș”, orașul Luduș, județul Mureș;

19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 137 din 24 septembrie 2019;

 

Actualizat in - 26.10.2021, la ora 09:39.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205566, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.