Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 februarie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de publicare a listei debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al orașului Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a bilanțului contabil pe anul 2019 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 186 din 16.03.2016, încheiat între autoritatea locală şi Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Florea Teofil-Cosmin;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 183 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Fraico Ioan Attila;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 181 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi dl. Giurgea Dumitru-Tudor;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 180 din 01.04.2015, încheiat între autoritatea locală şi d-na Láposi Erzsébet-Enikö;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 275 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Antonie Cosmin;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 274 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Astăluș Eugen și d-na Astăluș Niculina-Mihaela;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 273 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bologa Augustin și d-na Bologa Maria;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 272 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Bucur Sever și d-na Bucur Nastasia;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 270 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Chețan Cornelia;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 269 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Ciorba Ana;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 267 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Coveșan Mihai-Viorel și d-na Coveșan Gabriela-Teodora;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 282 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Degan Sergiu-Andrei și d-na DeganVasilica-Ana;

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 266 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Dușa Emil și d-na Dușa Doina;

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 265 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Făgăraș Maria;

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 263 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Hagău Vlad-Ioan și d-na Hagău Gabriela;

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 268 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Herczeg Francisc-Vasile și d-na Herczeg Gerlinda-Ildiko;

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 262 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Hornoiu Vasile;

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 286 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Liteanu Alexandru și d-na Liteanu Maria;

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 261 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moga Martin Claudiu și d-na Moga Adriana;

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 260 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Moga Violina;

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 264 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Adrian și d-na Moldovan Erika-Melinda;

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 259 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Negru Ștefan-Daniel și d-na Negru Nicoleta;

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 284 din 27.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Soós Sándor și d-na Soós Maria;

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 257 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Stanca Dorin-Octavian și d-na Stanca Maria;

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 271 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Szentes Iosif și d-na Szentes Csilla;

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 256 din 01.04.2010, încheiat între autoritatea locală şi dl. Zsigovschi Andrei și d-na Zsigovschi Ana;

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Telekom Romania Communications S.A.;

32. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 1, către dl. Stoica Ovidiu-Dorin;

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, a locuinţei situate în Luduş, str. Bradului, bl. 5, sc. A, ap. 5, către d-na Haiduc Emanuela;

34. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, a locuinţei situate în Luduş, str. Bradului, bl. 5, sc. C, ap. 27, către dl. More Levente;

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass–media pe lângă Primăria și Consiliul local al orașului Luduș;

36. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului, pentru anul școlar 2020 – 2021;

37. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea procesului-verbal de negociere a prețului pentru achiziționarea de la numitul Hodman Gheorghe a unui imobil – construcții situat în orașul Luduș, în suprafață de 227 mp, pentru amenajarea unui spațiu de agrement destinat utilizării publice;

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

39. Diverse.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 31 martie 2020

 40. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

Actualizat in - 26.03.2020, la ora 11:35.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202470, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.