Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 21 februarie 2017 şi de la şedinţa extraordinară din data de 14 martie 2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Luduș, județul Mureș”;

3. Proiect de hotărâte privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare și stație de epurare în orașul Luduș, județul Mureș”;

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 56968 Luduş;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 11, 13, 15, 17,  pentru anul 2017;

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15,  ap. 7, către d-na Vaida-Gizela-Ana;

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 181 din 23.04.2012,  încheiat între autoritatea locală şi d-na  Szekely Alina-Marinela;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 272 din 24.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Pop Flaviu-Ioan;

9. Proeict de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 208  din 16.07.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na  Gongolea Ana-Maria;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Telekom Romania Communications S.A.;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de conducere de manager la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” Luduș, proiectului de management câștigător și duratei contractului de management;

12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Mureșul Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării „Zilele orașului Luduș” – ediția 2017;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017 – 2021;

15. Proiect de hotărâre privind angajarea  d-lui MORAR TRAIAN ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav BANA AGNETA;

16. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav DEMIAN VIORICA;

17. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav SABĂU GELU VIRGIL;

18. Diverse.

 

Actualizat in - 04.04.2017, la ora 15:07.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202976, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.