Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

SERVICIUL CABINET PRIMAR

Serviciul Cabinet Primar este un compartiment functional din cadrul structurii organizatorice a Primariei orasului Ludus, condus de un Sef Cabinet . Personalul din structura Serviciului Cabinet Primar desfasoara activitati specifice cabinetelor demnitarilor publici, de secretariat si control general.

Atributiile Serviciului Cabinet Primar:

 • asigura consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administratiei publice locale;
 • reprezentarea institutiei Primarului în relatia cu cetateanul, administratia centrala si locala, alte institutii si organizatii în baza mandatului conferit de Primar;
 • urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Orasului Ludus, armonizarea programelor intercompartimentale;
 • verifica, controleaza si coordoneaza activitatea compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al Primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizari si rapoarte pe care le prezinta acestuia;
 • pregateste informari si materiale;
 • realizeaza analize si pregateste rapoarte;
 • asigura legaturile serviciilor de protocol ale institutiilor publice centrale si locale;
 • întretine relatii si contacte cu Consiliul Local, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Parlamentul, Guvernul, precum si cu organizatiile politice si apolitice în vederea coordonarii unor activitati si programe;
 • asigura planificarea si desfasurarea actiunilor si manifestarilor organizate de Primar;
 • acorda sprijin, îndruma si efectueaza, din dispozitia Primarului, controale de fond si tematice privind modul în care sunt respectate de personalul angajat normele legile în vigoare, hotarâriile Consiliului Local, dispozitiile Primarului si prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare. Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un raport scris prezentat Primarului cu propuneri de îmbunatatire sau de sesizare a Comisiei de Disciplina, în cazul existentei unor fapte sau nereguli de natura disciplinara;
 • semnaleaza Primarului orice probleme legate de activitatea Institutiei, despre care ia cunostinta în timpul sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca aceasta nu vizeaza direct domeniul în care are responsabilitati si atributii.
 • îndeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitia Primarului.

Responsabilitatile personalului din structura Serviciului Cabinet Primar, sunt urmatoarele:

 • raspunde de pastrarea secretului de serviciu si a deplinei confidentialitati cu privire la datele si informatiile de care ia cunostinta ca urmare a executarii sarcinilor de serviciu;
 • raspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si constiinciozitate a îndatoririlor de serviciu, abtinându-se de la comiterea oricaror fapte ce ar aduce prejudicii institutiei;
 • raspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce îi revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate sau dispuse de Primar si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 • raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor propuse în documentele întocmite;
 • raspunde de exercitarea si executarea corespunzatoare altor atributii stabilite prin fisa postului.
Actualizat in - 11.10.2010, la ora 17:00.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1203104, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.