Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 20 iunie 2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Tehnologic nr. 1”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi aproximativ 9 km orașul Luduș, județul Mureș”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între UAT Luduș și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de SC ROSAL GRUP SA - Punct de lucru Luduș;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza oraşului Luduş;

7. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafaţă de 21,45 mp, situat în oraşul Luduş, str. Lăcrămioarei, pentru construirea unui garaj-tip;

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Legii nr. 112/1995, a locuinţei situate în Luduş, str. 8 Martie, nr. 12, ap. 2, către dl. Săcădat Mihai;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 2, către d-na Luca Maria-Manuela;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 2, către d-na Goron Anamaria;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 295 din 16.08.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na László Judit;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 47 din 01.09.1997, încheiat între autoritatea locală şi Barbu Emilia;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 4 din 17.04.2006, de la dl. Bogătean Beniamin către dl. Mărie Marian-Beniamin și d-na Mărie Mihaela;

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6 din 29.07.2002, încheiat între autoritatea locală şi Bucur Emil;

15. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 3 din 17.11.1999, de la dl. Pantea Ioan către dl. Rusu Andone;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere și reamenajare sediu administrativ cu schimbare de destinație în hotel”;

17. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav DEE MARTA ORSOLYA, prin reprezentant legal DEE EMESE;

18. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav FURDUI ELENA;

19. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei BUCUR MARIA ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap grav TRIPON IOAN;

20. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Luduș PreaCucerniciei Sale, Părintelui Protopop Lucian Viorel Voșloban;

21. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Luduș doamnei prof. Ana Pandrea;

22. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Luduș domnului prof. Mircea Gheorghe Gheborean;

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

24. Diverse.

Actualizat in - 24.07.2017, la ora 15:18.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202470, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.