Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 februarie 2024.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistență și îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcției de Asistență Socială și contribuția lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Serviciului Poliția Locală Luduș pentru anul 2024;

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” a unor bunuri aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale;

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 5 din 05.05.2005, de la d-na Dan Cornelia către dl. Ianoș Ovidiu și d-na Ianoș Valentina;

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 419 din 21.12.2016, încheiat între autoritatea locală şi Partidul Mișcarea Populară – PMP;

7. Proiect de hotărâre privind cesiunea și prelungirea contractului de concesiune nr. 13 din 07.04.2004, de la Mureșan Vasile către dl. Mureșan Vasile-Cristian;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 11 din 07.04.2004, încheiat între autoritatea locală şi dl. Raț Gheorghe-Daniel;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală şi Orange România Communications S.A. ( fostă Telekom Romania Communications S.A.);

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. între dl. Kis István și dl. Socaci Florin-Claudiu;

12. Diverse.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 26 martie 2024

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării/desfășurării de activități finanțate integral din venituri proprii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Luduș, județul Mureș;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat al orașului Luduș și a situațiilor financiare pe anul 2023;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor anuale și actualizarea acestora cu rata inflației pe anul 2023, pentru locuințele realizate prin A.N.L. situate în orașul, str. Zăvoiului, bl. 11, 13, 15, 17, aplicabile începând cu 01.04.2024;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș și Asociația Culturală „Floare de Colț” în vederea organizării manifestării „Zilele Orașului Luduș – 2024”;

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-nei Rus Ana – Elisabeta ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

 

Actualizat in - 25.03.2024, la ora 14:25.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202337, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.