Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 23 noiembrie 2021.

2. Prezentarea încheierii civile nr. 1340/C/2021 emisă de Judecătoria Luduș și depunerea jurământului de către dl. Orban Karol Tiberiu în urma validării mandatului de consilier local;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului local „Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine Publică și Relația cu cetățenii”;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor proprietate publică;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare pentru închirierea bunurilor proprietate publică;

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 58173 Luduș;

7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de la Szasz Blaj și Szasz Viorica, a unui imobil – teren și construcții situat în oraşul Luduş, cu destinația de secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 181 din 02.05.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cebotari Vitalie și d-na Cebotari Ina;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2022;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în orașul Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 70/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a limitelor amenzilor pentru anul 2022;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat încheiat între autoritatea publică locală și Administrativ Serv Luduș S.R.L.;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.104 din 29 iunie 2021 privind aprobarea contractării de către Orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 9.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local co-finanțate din fonduri europene;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 noiembrie 2021;

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

19. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2021

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a activităților sportive derulate de Asociația Clubul Sportiv Mureșul Luduș, în anul 2022;

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș;

 

Actualizat in - 13.06.2023, la ora 09:07.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202474, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.