Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 februarie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Biroului Poliția Locală Luduș pentru anul 2023;

3. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 114 din 27.01.2021, încheiat între autoritatea locală şi dl. Racovițan Ioan-Andrei;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 205 din 28.03.2018, încheiat între autoritatea locală şi dl. Domnui Robert;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 188 din 16.03.2016, încheiat între autoritatea locală şi dl. Nicoară Cristian;

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 207 din 24.04.2013, încheiat între autoritatea locală, dl. Mureșan Dorin-Ioan și d-na Mureșan Iuliana-Monica;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 208 din 24.04.2013, încheiat între autoritatea locală, dl. Porumb Marius și d-na Porumb Laura;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9 din 01.02.1999 încheiat între autoritatea locală şi  Orange România Communications S.A. ( fostă Telekom Romania Communications S.A.);

10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului nr. 290 din 21.12.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Varga Zoltan, având ca obiect închirierea locuinţei situată în oraşul Luduş, str. Cioarga, nr. 61B;

11. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 129 din 20.02.2013, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Bigmat S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Legii nr. 112/1995, a locuinţei situate în Luduş, str. Republicii, nr. 30, ap. 5, către d-na Fodor Mariana;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unei unități administrativ – teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Diverse.

 

Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 28 martie 2023

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 104/29.06.2020 prin care s-a aprobat contractarea de către Orașul Luduș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 9.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local co-finanțate din fonduri europene;

18. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L..

Actualizat in - 04.04.2023, la ora 10:03.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202335, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.