Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

Ordinea de zi

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 10 iulie 2012 şi de la şedinţa extraordinară din data de 8 august 2012;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Şcoala Generală nr.1 Luduş;

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Şcoala Generală „loan Vlăduţiu" Luduş;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Grupul Şcolar Industrial Luduş;

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Grădiniţa „Căsuţa fermecată" Luduş;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 3517 mp, evidenţiat în CF nr. 50823 Luduş nr.cad. 479/1, aflat în proprietatea Consiliului Local al oraşului Luduş, în administrarea Ministerului Justiţiei în vederea realizării obiectivului de investiţii publice „Imobil pentru JUDECĂTORIA LUDUŞ";

7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Luduş în A.G.A. la S.C. Parc Industrial Mureş S.A.;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport a deşeurilor menajere la depozitul ecologic Sighişoara;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în statele de funcţii în cadrul Biroului „Zone verzi" şi Compartimentului „ Economia bazată pe cunoaştere" ca urmare a promovării în trepte şi grade profesionale;

 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor necesare participării Ansamblului de dansuri populare „Hajdina" la Festivalul Vinului de la Ungvarteglas (Ucraina), din data de 5 - 7 octombrie 2012;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav LAPOSI ROZALIA;

 

Actualizat in - 17.08.2012, la ora 12:17.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202982, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.