Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 ianuarie 2020 și de la ședințele extraordinare din data de 10 februarie 2020 și 18 februarie 2020 ;

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2019;

3. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului aparținând Orașului Luduș, înscris în CF nr. 57655 și CF nr. 57768;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 179 din 19.03.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Szabó Emilia-Margareta;

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosința apartamentelor construite prin Agenția Națională pentru Locuițe;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între UAT Luduș și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi” precum și tarife pentru prestațiile specific realizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei orașului Luduș;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pe anul 2020 cuprinzând lucrările ce trebuie executate de către beneficirii Legii 416/2001;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș;

11. Diverse:

- Raport privind serviciul de salubritate prestart la nivelul UAT Oraşul Luduş.

 Suplimentarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2020

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale și desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Orașului Luduș – domeniul public asupra imobilului evidențiat în C.F. nr. 56029 Luduș, nr. cad. 56029;

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Orașului Luduș – domeniul public asupra imobilului evidențiat în C.F. nr. 56028 Luduș, nr. cad. 56028;

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Orașului Luduș – domeniul public asupra imobilului evidențiat în C.F. nr. 56030 Luduș, nr. cad. 56030;

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Școala generală Gheja” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor imobilului înscris în CF nr. 50128 Luduș, nr. cad. 1168;

18. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” ajustarea/modificare prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare – epurare pe aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.;

 

Actualizat in - 25.02.2020, la ora 13:16.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202332, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.