Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 14 noiembrie 2017 și de la ședința extraordinară din data de 29 noiembrie 2017 ;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind zonarea orașului Luduș;

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Protecție Civilă Luduș;

5. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Luduș;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții  ”Modernizare străzi în cartierul Centrul Vechi”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în orașul luduș;

8. Proiect de hotărâre privind amplasarea unui ansamblu statuar în Parcul Unirii;

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 278 din 07.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Moldovan Liviu;

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1278 din 03.12.2012, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 60 din 01.07.1999, încheiat între autoritatea locală şi dl. Dancu Ovidiu;

12. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 283 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Borbil Ioana-Adriana;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire Stație de Distribuție Carburanți”, în orașul Luduș, str. 1 Mai, nr.3, beneficiar SC STOMATER SERV SRL;

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 34/2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002, privind Normele de gospodărire pe teritoriului Orașului Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de elaborare a noului regulament de conferire a titlului de Cetățean de onoare al orașului Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație având ca obiect un număr de șapte tablouri pe pânză, realizate de doamna Rodica Olteanu;

19. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav GYORMATI ANDREA MARIA, prin reprezentant legal KISS TUNDE KINGA;

20. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minora bolnavă cu handicap grav BAKO BIANCA, prin reprezentant legal BAKO CORINA ;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș pentru anul 2018;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduș;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 13 decembrie 2017;

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

25. Diverse.

                       - Adresa nr. 40.200 / 07.12.2017 depusă de dl. Bologa Tănasie.

 Completarea ordinii de zi, pentru şedinţa ordinară din data de 19  decembrie  2017

26. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru minorul bolnav cu handicap grav ȘUIU ROBERT ANDREI, prin reprezentant legal ȘUIU FLOREA ADRIAN ;

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de administrare a serviciului public de salubrizare al orașului Luduș - activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice;

28. Proiect de hotărâre privind încredințarea către S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. a gestiunii serviciului public de salubrizare al orașului Luduș - activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice;

 

Actualizat in - 19.12.2017, la ora 15:04.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202330, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.