Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 27 iulie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea procesului-verbal de negociere a preţului pentru achiziţionarea, de la dl. Păsăroiu Lucian, a unui imobil – teren situat în oraşul Luduş, în suprafaţă de 1300 mp;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare pentru închirierea bunurilor proprietate publică;

4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a spațiului în suprafaţă utilă de 165 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic nr. 1 din oraşul Luduş, str. Crinului, nr. 2;

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Grădinița cu program prelungit nr. 1” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Grădinița cu program normal nr. 2” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „strada Fabricii” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 13 din 03.05.2005, de la dl. Deteșan Oricu către dl. Pantea Cornel-Marius;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor din orașul Luduș, și a categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al orașului Luduș, precum și constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Asociația „Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Orașul Luduș  și Asociația „Chemarea străbunilor” în vederea organizării manifestării „Toamna Ludușeană”;

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea finanțării din partea O.C.P.I. Mureș în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT Luduș;

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.071.000 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

20. Diverse.

 

Actualizat in - 25.08.2021, la ora 20:52.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202411, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.