Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
  1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, a suprafeței de 18 mp din B-dul 1 Decembrie, nr. 2D, către Moldovan Mircea-Șerban și Moldovan Klara-Annamaria, pentru extinderea imobilului prin realizarea unei terase deschise;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Racord nou Ø10 inch S.R.M.Luduș”, pe str. Ioan Th. Olteanu, beneficiar S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA;
  3. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. ”Compania Aquaserv” S.A. și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului;
  4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. ”Compania Aquaserv” S.A.;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru departajarea copiilor la înscrierea în Creșa orășenească;
  6. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei SZEKERES ILONA ca asistent personal pentru minora bolnavă cu handicap grav SZEKERES BIANKA MELINDA;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduș;
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
Actualizat in - 22.07.2015, la ora 11:06.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204972, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.