Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
 1. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;
 2. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;
 3. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat între autoritatea locală şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş;
 5. PH privind cesiunea obiectului contractului de asociere în participaţiune nr. 5571 din 30.06.2006, de la S.C. Moto Luk S.R.L. către S.C. Luk Com S.R.L.;
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, bl. 13, bl. 15 şi bl. 17;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Luduş cu alte unităţi administrativ-teritoriale  în vederea înfiinţării Asociaţiei “SALVITA-SMURD”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de SC Rosal Grup SA – Punct de lucru Luduş;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 207 din 23.10.2014 prin care s-a reglementat acordarea facilităţilor la transportul public local desfăşurat pe raza oraşului Luduş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „ Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare  a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş” finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019” din cadrul POS Mediu, de către oraşul Luduş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare privind publicarea hărţii Oraşului Luduş;
 12. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei ŢIGĂNESCU ANDREEA AURELIA ca asistent personal pentru minora bolnava cu handicap grav ŢIGĂNESCU ANDREEA ALEXANDRA;
 13. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei ŞIMON LAVINIA MIRELA ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap grav ŞIMON IOAN DANIEL;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav ŞANDOR FRANCISC;
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav BACSKO EMERIC;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice  din învăţământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduş;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014;
Actualizat in - 11.03.2015, la ora 15:05.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1205138, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.