Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 martie 2017 şi de la şedinţa extraordinară din data de 3 aprilie 2017

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mathe Zsolt Peter; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 1491 din 01.06.1993, de la S.C. Fitocom S.R.L. către S.C. Agrofitoshop S.R.L.; 

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 57015 Luduş; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor din fondul locativ de stat din oraşul Luduş; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi aproximativ 9 km orașul Luduș, județul Mureș”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional  la Contractul de asociere în participațiune între Consiliul Local Luduș și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba – Iulia, Filiala Luduș, anexă la HCL nr. 38/2007;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 

9. Diverse.

 

completare:

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a biroului Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Luduş;

11. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier loal al d-lui Hăţăgan Olimpiu Sorin.

 

Actualizat in - 28.04.2017, la ora 10:18.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202335, online: 1

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.