1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 19 iulie 2016;
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală și dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală și d-na Puia Eva;
 4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 84 din 24.05.2016, referitoare la imobilul „Castelul Banffy”;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 163/2010 privind constituirea  consiliului de administrație al Spitalului Orașenesc „Dr. Valer Russu” Luduș, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Luduș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orașului Luduș pentru anul 2016;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 160/23.09.2014 privind aprobarea normelor de bună gospodărire pe teritoriul orașului Luduș;
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav BOGATI ANA;
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav GHERASIM GRIGORE;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a execuției bugetare la 30 iunie 2016;
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
 14. Diverse.
Actualizat in - 16.08.2016, la ora 10:21.