1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 15 noiembrie 2016 şi de la şedinţele extraordinare din data de 22 noiembrie 2016 și 6 decembrie 2016;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, taxelor extrajudiciare de timbru, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2017;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1278 din 03.12.2012 încheiat între autoritatea locală şi S.C. Junior Foods S.R.L.;

4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a suprafeţei de 5,32 mp din str. Ghioceilor, nr. 1, către Timbuș Ioan și Timbuș Șoimița;

5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea, pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de închiriere privind spaţiile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, cu altă destinaţie decât cea locativă;

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului în suprafaţă utilă de 26,70 mp situat în str. Republicii, nr. 22, către Partidul Mișcarea Populară – Filiala Mureș;

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „C.T. 2 str. Independenței” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de depozitare a deșeurilor menajere generate la nivelul UAT Luduș pentru perioada 01.01.2017-30.06.2017;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, pe o perioadă de 1 an, a contractelor de închiriere privind terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Luduş, pe care sunt construite garaje auto, pentru anul 2017;

10. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractelor de concesiune de la dl. Cocolaşiu Cosmin-Liviu şi d-na Cocolaşiu Aurelia-Dorina către dl. Herczeg Francisc-Vasile și d-na Herczeg Gerlinda-Ildikó;

11. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 259 din 28.07.2011 de la d-na Cocolaşiu Aurelia-Dorina către dl. Gherman Axente și d-na Gherman Maria;

12. Proiect de hotărâre privind repunerea în plată a indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav HĂDĂREAN DOINA;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor elevilor din învâțământul preuniversitar de stat din subordinea Consiliului local Luduș;

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

15. Diverse.

16. Completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării "Monografiei Oraşului Luduş". 

Actualizat in - 20.12.2016, la ora 09:27.