An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
129.06.2012HCL PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
106.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2011
206.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANII ANTERIORI PENTRU PLATA SALARIILOR DOBÂNZILOR COMISIONELOR BANCARE
229.06.2012HCL PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR ALEŞI LA ALEGERILE LOCALE DIN 10 IUNIE 2012 CE COMPUN CONSILIUL LOCAL LUDUŞ
329.06.2012HCL PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ
306.01.2012HCL PRIVIND MODIFICAREA HCL LUDUŞ NR. 203 DIN 15 DECEMBRIE 2011 PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2012
417.01.2012HCL PRIVIND ACCEPTAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A UNEI DONAŢII DE LA SC GRISOL SRL
429.06.2012HCL PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
529.06.2012HCL PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
517.01.2012HCL PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFEŢELOR DE TEREN CE FAC OBIECTUL UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU CONSTRUIREA DE GARAJE
617.01.2012HCL PRIVIND APEOBAREA MANIFESTĂRII PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR RĂMÂNE
629.06.2012HCL PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL LUDUŞ
717.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA CONVENŢIEI DE COLABORARE DINTRE PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ ŞI FUNDAŢIA ALPHA TRANSILVANĂ
710.07.2012HCL PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI GRAMA VASILE DORIN
817.01.2012HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV GHERASIM SORINA PRIN REPREZENTANT LEGAL GHERASIM OLIVIA
810.07.2012HCL PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI STÎNĂ PAULA LUCIA MIHAELA
917.01.2012HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV ŞERBAN MARIA
910.07.2012HCL PRIVIND VÂNZAREA ÎN BAZA DECRETULUI-LEGE NR.61/1990 A LOCUINŢEI SITUATE ÎN LUDUŞ STR. BRADULUI BL. 5 SC. A AP. 5 CĂTRE D-NA TĂTAR CLAUDIA
1010.07.2012HCL PRIVIND APROBAREA CESIUNII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.10 DIN 7.08.1995 DE LA DL. CĂLUGĂR ILIE CĂTRE D-NA CĂLUGĂR LINA
1017.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI LUDUŞ JUDEŢUL MUREŞ
1110.07.2012HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 9 DIN 3.05.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA GIURGEA ANA
1117.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIETATE PRESTATE DE SC ROSAL GRUP SA - PUNCT DE LUCRU LUDUŞ
1217.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI LUDUŞ PENTRU SC COMPANIA AQUASERV SA
1210.07.2012HCL PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN NEGOCIRE DIRECTĂ A SUPRAFEŢEI DE 12 04 MP DIN STR. LĂCRĂMIOAREI BL. 1 SC B CĂTRE MIREŞTEAN OLIMPIU GABRIEL ŞI MIREŞTEAN COSMINA EMILIA PENTRU REALIZAREA ACCESULUI CĂTRE IMOBIL
1317.01.2012HCL PRIVIND APROBAREA AMPLASĂRII UNUI MONUMENT CU BUSTUL POETULUI PETOFI SANDOR
1310.07.2012HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 4 CĂTRE D-NA IGNAT LUIZA DANA
1406.02.2012HCL PRIVIND APROBAREA CONVENŢIEI DE COOPERARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "POLIŢIE - AUTORITĂŢI LEGALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT - 2012"
1410.07.2012HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUIŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 5 CĂTRE D-RA CHIOREAN IOANA FLORINA
1510.07.2012HCL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. PAUL VIOREL ADRIAN AVÂND CA OBIECT LOCUINŢA PENTRU TINERI DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 11 SC. B AP. 18
1506.02.2012HCL RPIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2000 LEI ÎN VEDREA ASIGURĂRII CHELTUIELILOR NECESARE CU OCAZIA PARTICIPĂRII ANSAMBLULUI DE DANSURI POPULARE "HAJDINA" LA FESTIVALUL DE FOLCLOR "FARSANG" DE LA LUDAS - SUPLJAK (SERBIA) DIN DATA DE 18 - 19 FEBRUARIE 2012