An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
108.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2013
230.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA PROCEDURII ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE DE SCUTIRI LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DATORATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ALE CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL BRUT PE ŢARĂ ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAŢII DE ŞOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL
330.01.2014HCL PRIVIND SCĂDEREA DIN EVIDENȚA ANALITICĂ A CREANȚELOR FISCALE ALE PERSOANELOR FIZICE AFLATE ÎN STARE DE INSOLVABILITATE
430.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL ORAȘULUI LUDUȘ
530.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA CESIUNII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 271 DIN 01.04.2010 DE LA DL. CEBOTARI VITALIE ȘI D-NA CEBOTARI INA CĂTRE DL. SZENTES IOSIF ȘI D-NA SZENTES CSILLA
630.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII DIRECTE A SUPRAFEŢEI DE 4 32 MP DIN STR. POLICLINICII BL. 1 CĂTRE S.C. ANDOFARM S.R.L. PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCŢIEI
730.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A SUPRAFEŢEI DE 3 12 MP DIN STR. POLICLINICII BL. 1 CĂTRE S.C. ANDOFARM S.R.L. PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCŢIEI
830.01.2014HCL HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONVENȚIEI DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL LUDUȘ ȘI FUNDAȚIA „ALPHA TRANSILVANĂ”
930.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA CONVENȚIEI DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA „IMPULS”
1030.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA CONVENȚIEI DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL LUDUȘ ȘI ASOCIAȚIA NEGUVERNAMENTALĂ „CARITAS METROPOLITAN GRECO-CATOLIC” BLAJ PUNCT DE LUCRU LUDUȘ
1130.01.2014HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV DAN AURELIA PRIN REPREZENTANT LEGAL COVEȘAN GABRIELA TEODORA
1230.01.2014HCL PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 231/2013 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE I A STATULUI DE FUNCȚII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ
1330.01.2014HCL PRIVIND PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI EVALUĂRII PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU PERIOADA 1.01.2013 – 31.12.2013
1430.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STRUCTURII ORGANIZATORICE LA SPITALUL ORĂȘENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUȘ
1530.01.2014HCL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
1618.02.2014HCL PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI SURUCEANU VITALIE
1718.02.2014HCL PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI HĂȚĂGAN SORIN
1818.02.2014HCL PENTRU APROBAREA LISTEI CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE CONSTRUITE PRIN A.N.L.
1918.02.2014HCL PRIVIND RECALCULAREA CHIRIEI LOCUINŢELOR REALIZATE PRIN A.N.L. PENTRU TITULARII DE CONTRACT CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 DE ANI
2018.02.2014HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
2118.02.2014HCL PRIVIND APROBAREA MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE REŢELE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ A ORAŞULUI LUDUŞ JUDEŢUL MUREŞ
2218.02.2014HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL DE SALUBRITATE PRESTATE DE SC ROSAL GRUP SA – PUNCT DE LUCRU LUDUȘ
2318.02.2014HCL PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNOR UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA INVEST MUREȘ”
2418.02.2014HCL PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICI DIN CADRUL PROIECTULUI „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL MUREȘ” COD CCI NR. 2009 RO 161 PR 019 DIN CADRUL POS MEDIU AXA 1 DE CĂTRE ORAȘUL LUDUȘ
2518.02.2014HCL PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE ELABORARE A METODOLOGIEI FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ
2618.02.2014HCL PENTRU APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME PENTRU ANUL 2014 – 2015
2718.02.2014HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2014 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII 416/2001
2818.02.2014HCL PRIVIND APROBAREA ALIPIRII UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 857/N LUDUȘ C.F. NR. 54088 LUDUȘ ȘI C.F. NR. 50815 LUDUȘ
2904.03.2014HCL PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎNTRE DL. MUREȘAN LUCIAN ȘI D-NA LUNGU KRISZTINA
3004.03.2014HCL PRIVIND DEZMEMBRAREA TERENULUI SITUAT ÎN B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 30 ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 50406 LUDUȘ NR. CAD. 50406