An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
105.01.2017HCL PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI ÎNREGISTRAT LA SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE SURSA A DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL
217.01.2017HCL AVÂND CA OBIECT DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE SELECȚIONARE ȘI EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR A PROIECTELOR COFINANȚATE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ÎN ANUL 2017
317.01.2017HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL 2017
417.01.2017HCL PRIVIND APROBAREA CESIUNII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 263 DIN 01.04.2010 DE LA D-NA GIURGIU MIHAELA-ANGELA CĂTRE DL. HAGĂU VLAD-IOAN ȘI D-NA ICLANZAN GABRIELA
517.01.2017HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2017 CUPRINZÂND LUCRĂRILE CE TREBUIE EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII 416/2001
617.01.2017HCL PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 1 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ APROBAT PRIN HCL NR. 82/ 18.10.2016
717.01.2017HCL PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE ÎNGRIJIRE PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV RECEA EMILIA
817.01.2017HCL PRIVIND ABROGAREA ANEXEI 10 LA HCL NR. 102/20.12.2016 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2017
921.02.2017HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20 DIN 20.12.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
1021.02.2017HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 309 DIN 22.12.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI D-NA MATEI ESTERE-LETIŢIA
1121.02.2017HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 38 DIN 30.04.1997 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI S.C. CARDIF COM S.R.L.
1221.02.2017HCL PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 3 DIN 10.05.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL HERCZEG FRANCISC-VASILE ŞI D-NA HERCZEG GERLINDA-ILDIKÓ
1321.02.2017HCL PRIVIND REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „COLONEL SABIN MOTORA” MUREŞ
1421.02.2017HCL PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 280 DIN 13.11.2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE AUTORITATEA LOCALĂ ŞI DL. BAGHIU MIRCEA-ŞTEFAN
1521.02.2017HCL PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT FOLOSINŢA APARTAMENTELOR CONSTRUITE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
1621.02.2017HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 15 AP. 16 CĂTRE DL. MOLDOVAN IOSIF-ATTILA
1721.02.2017HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 15 AP.17 CĂTRE DL. TIMAR AUGUSTIN-FLORIN
1821.02.2017HCL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI DESTINATĂ ÎNCHIRIERII DIN STR. ZĂVOIULUI BL. 15 AP.19 CĂTRE D-NA ISZLAI DIANA-IULIA
1921.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE COASTA LUI PAPUC ORAȘUL LUDUȘ JUDEȚUL MUREȘ”
2021.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “MODERNIZARE STRADA 1 MAI”
2121.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “MODERNIZARE STRADA MUREȘULUI ȘI STRADA CRÂNGULUI”
2221.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “VIABILIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLUL DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL LUDUȘ STR. ZĂVOIULUI NR. 13-15-17 JUD. MUREȘ”
2321.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “MODERNIZARE PIAȚĂ – CONSTRUIRE HALĂ AGROALIMENTARĂ ÎN ORAȘUL LUDUȘ JUD. MUREȘ”
2421.02.2017HCL PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR MENAJERE GENERATE LA NIVEULUL UAT LUDUȘ LA DEPOZITUL ZONAL SÂNPAUL
2521.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRITATE PRESTATE DE SC ROSAL GRUP SA - PUNCT DE LUCRU LUDUȘ
2621.02.2017HCL PRIVIND ÎNSCRIEREA PROVIZORIE A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL ORAŞULUI LUDUŞ – DOMENIUL PUBLIC ASUPRA SUPRAFEŢEI DE 563 MP IDENTIFICATĂ ÎN C.F. NR. 814 GHEJA
2721.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII IMOBILULUI „PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ” ÎN EVIDENȚELE DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI LUDUȘ - DOMENIUL PUBLIC
2821.02.2017HCL PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT A ORAȘULUI LUDUȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
2921.02.2017HCL PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII CU MIJLOACELE AUTO UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA DIRECȚIEI „DRUMURI INTERVENȚII TRANSPORT ȘI ZONE VERZI” ÎN ANUL 2017
3021.02.2017HCL PRIVIND ANGAJAREA D-NEI SZABO ELENA CA ASISTENT PERSONAL PENTRU BOLNAVA CU HANDICAP GRAV HĂDĂREAN DOINA