Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 25 iulie 2017 și de la ședința extraordinară din data de 31 iulie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.217 din 15.09.2009;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 11, 13, 15, 17, pentru anul 2017;
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 273 din 26.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim Ovidiu-Gabriel;
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 922 din 30.09.2011, încheiat între autoritatea locală şi Nicoară Eugenia – P.F.;
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Legii nr. 112/1995, a locuinţei situate în Luduş, str. Primăverii, nr. 6, ap. 2, către d-na Brustur Aurelia;
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Legii nr. 112/1995, a locuinţei situate în Luduş, str. Primăverii, nr. 6, ap.1, către d-na Nechita Viorica;
8. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav DETEȘAN PETRU;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav GALL FRANCISC;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav COCIȘ CORNELIA;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș pe trim. II 2017;
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
13. Diverse.

Completarea ordinii de zi

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Asocierea S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. – S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii desemnat -  S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Luduș;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr.1 Luduș;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Luduș;

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermecată” Luduș;

19. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav VAJDA ELISABETE;

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru imobilul Primăria orașului Luduș” – faza D.A.L.I.;

Actualizat in - 29.08.2017, la ora 11:48.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202976, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.