Ordinea de zi

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Tripon Sorinei;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Botezan Claudia Măria;

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale Luduş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară ECOLECT MUREŞ;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unităţii administraţiv-teritoriaie Luduş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune, între Consiliul Local Luduş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba-lulia Filiala Luduş, adoptat prin H.C.L. nr.38/27.03.2007;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 163/2010 privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. Vaier Russu" Luduş, modificată prin HCL nr. 141/2011 şi HCL nr. 65/2012;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Primăriei oraşului Luduş;

8. Proiect de hotărâre privind reducerea unui post de şofer din cadrul Biroului „Drumuri, Intervenţii şi Transport";

9. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2012;

10. Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Luduş la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" pe anul 2012, în vederea achiziţionării unui autoturism Dacia Logan MCV;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale Luduş în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2012;

13. Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local;

Actualizat in - 01.08.2012, la ora 14:49.