Ordinea de zi

1. Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 21 august 2012 şi de la şedinţa extraordinară din data de 27 august 2012;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Luduş pentru coordonarea activităţii ce decurge din acordul de asociere nr.3022 din 26.03.2009, având ca obiect administrarea şi exploatarea „Braţului Mort al Mureşului";

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 275 din 01.04.2010, de la dl. Antonie Remus către dl. Antonie Cosmin;

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 1 din 10.05.2002 încheiat între autoritatea locală şi dl.Stoica Pompei-Aurel;

5. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 58 din 01.07.1999, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gută loan;

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în strada Policlinicii, înscris în C.F. nr. 776/N/Luduş, nr. cad. 1000, nr. top. 480/15/34/1";

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, a suprafeţei de 10,13 mp. din str. Viitorului, bl. 2, către dl. Popescu Vlad-Dumitru şi d-na Popescu Andreia-AHna pentru construirea unui balcon;

8. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului înscris în C.F. nr. 237/Gheja, nr. top. 489/1/2/2/1, în suprafaţă de 1260 mp, din proprietatea Statului Român în proprietatea Oraşului Luduş şi dezmembrarea acestuia;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 28 din 10.09.1998, de la dl. Puia Vasile către dl. Ciolomic loan şi d-na Ciolomic Măria;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3000 lei de la bugetul local, pentru Atletic Club Sportin Luduş, în vederea cofmanţării competiţiei interjudeţene de atletism pentru copii şi juniori. Trofeul „ELLA KOVACS" ediţia a VllI-a;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 4000 lei de la bugetul local, pentru sportivul Anca Vladimir Andrei, în vederea participării la competiţiile internaţionale din toamna anului 2012;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3000 lei de la bugetul local, pentru Clubul Sportiv „Edi Gym", în vederea decontării cheltuielilor aferente organizării concursului de Skandenberg - Luduş, 22 septembrie 2012;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 4000 lei de la bugetul local, pentru „GOLD MASK" în vederea participării la competiţia „Românii au talent", sezonul 3;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Eliberare a Avizului pentru desfăşurarea de activităţi temporare pe domeniul public şi privat al oraşului Luduş;

15. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Luduş domnului prof. dr. Ionel Roman;

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Luduş domnului prof. univ. dr. Iulian Boldea, precum şi alocarea da la bugetul local a sumei de 3000 de lei în vederea editării unui volum de poezii bilingv (româno-francez) al autorului prof. univ. dr. Iulian Boldea;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestării Festivalului „Toamna Luduşeană", ediţia a IV-a, 2012;

18. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav TROZNAI CĂTĂLINA;

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

20. Diverse.

Actualizat in - 24.09.2012, la ora 12:13.