1. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii de acordare a unor facilități fiscale pentru contribuabilii persoane juridice aprobată prin HCL nr. 10/2016;
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere în participațiune încheiat între autoritatea locală și S.C. Luk Com S.R.L.;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2 din 12.03.1998, de la d-na Murșa Livia către S.C. Dalirom Forest S.R.L.;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 303 din 01.10.2009, de la dl. Iszlai Alexandru către S.C. RO DACIA COM S.R.L.;
 5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor privind rezultatele procedurii de selecționare și evaluare a proiectelor cofinanțate din fondurile bugetului local al orașului Luduș pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2016; 
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 163/2010 privind constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Luduș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Aquaserv S.A.;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Luduș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Luduș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ;
 10. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului Mureș;
 11. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C.„Compania Aquaserv” S.A.;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș;
 13. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 144/29.09.2015 privind trecea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al orașului Luduș în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;
 14. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor electorale în incinta Casei de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” Luduș și în Căminele Culturale din Gheja și Roșiori;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării „Zilele orașului Luduș” – ediția 2016;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav COMAN MARIA;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav MOLDOVAN MARIA;
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav RUNCAN  MARIA;
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav OROSAN OCTAVIAN;
 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ;
 21. Diverse.

 

Actualizat in - 15.04.2016, la ora 10:35.