1. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 279 din 03.12.2012, încheiat între autoritatea locală şi Partidul Naţional Liberal;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului în suprafaţă utilă de 37,50 mp situat în str. Republicii, nr. 41, către Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Organizaţia Luduş;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 7 din 23.03.2011, încheiat între Parohia Greco-Catolică Luduş şi S.C. Paco Power Gym S.R.L., către Oraşul Luduş;
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 9, către dl. Nicoară Cristian;
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 4, către d-na Lascău Bianca-Hortensia;
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. B, ap. 10, către d-na Oltean Ersilia-Loredana;
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de S.C. Compania Aquaserv S.A. în cadrul contractului nr. 1816/13-12-2013-MS-L&I-RB-08-LUDUŞ/IERNUT;
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, în baza Decretului –Lege nr. 61/1990, a locuinței situate în Luduș, str. Bradului, bl. 5, sc. A, ap.7, către dl. Covaci Valer-Marinel;
 9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și după caz, valorificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe din domeniul privat al orașului  Luduș  aflate în administrarea Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș;
 10. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 144/29.09.2015 privind trecea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al orașului Luduș în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 250/15.12.2014, modificată și completată prin HCL nr. 61/21.04.2015;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Luduș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Mureșul Luduș;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării HCL Luduș nr. 108/2008 privind aprobarea Regulamentului de Eliberare a Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza orașului Luduș;
 15. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei MUREȘAN RAMONA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav PELAGHIE ANA;
 16. Proiect de hotărâre privind angajarea d-nei AMBRUȘ GEORGETA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav AMBRUȘ SORINA;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav HURUBAN VALENTIN;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 127 din 3.09.2015 privind desemnarea  a trei reprezentanți ai Consiliului local care să facă parte din Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș;
 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 

Actualizat in - 11.03.2016, la ora 12:04.