P1 - Aprobarea proceselor verbale de la şedinţa ordinară a Cosiliului local Luduş din data de 22 martie 2012 şi de la şedinţa extraordinară din data de 11 aprilie 2012;

P2 - Proiect de hotărâre privind micşorarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 39 din 01.07.2005, încheiat între autoritatea locală şi d-na Beldean Măria;

P3 - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 3 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl. Cocolaşiu Cosmin-Liviu;

P4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal de negociere a preţului pentru terenul în suprafaţă de 68 mp situat în oraşul Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.l5, concesionat şi închiriat către d-na Beldean Măria;

P5 - Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 2, către d-na Szekely Alina Marinela;

P6 - Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere având ca obiect locuinţe realizate prin A.N.L.;

P7 - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 163/2010 privind constituirea consiliului de administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. Vaier Russu" Luduş, modificată prin HCL nr. 141/2011;

P8 - Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei, în vederea participării ansamblului de dansuri populare „Hajdina" la Festivalul de folclor „Gyonzkoszoru" de la Pădureni din data de 28 aprilie 2012;

P9 - Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor electorale în incinta Casei de Cultură „Pompeiu Hărăşteanu" Luduş şi în Căminele Culturale din Gheja şi Roşiori;

DIVERSE:

- cerere schimbare denumire strada.

Actualizat in - 12.04.2012, la ora 13:46.