Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 11, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor realizate prin A.N.L. situate în oraşul Luduş, str. Zăvoiului, bl. 13-15-17, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 281 din 07.08.2009, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;
5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 1 din 14.08.1996, încheiat între autoritatea locală şi d-na Grama Mălina-Veronica;
6. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de concesiune nr. 2 din 14.08.1996, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Piscicola Tăureni S.R.L.;
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 07.11.2014 încheiat între autoritatea locală şi dl. Godri Ioan şi Ana;
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 315 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Emiliu-Mihăilă şi d-na Tilincă Maria;
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 316 din 26.11.2014 încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Mihai-Florin şi d-na Tilincă Zoiţa-Ofelia;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului încheiat între autoritatea locală şi dl. Varga Zoltan, având ca obiect închirierea locuinţei situată în oraşul Luduş, str. Cioarga, nr. 61B;
11. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 217 din 25.06.2014, de la d-na Chiorean Ancuţa-Roxana către d-na Pogăcean Adina;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Luduș”;
            Anexa "Registru local al spatiilor verzi Ludus_HQE"
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș;
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Luduș;
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Luduș pentru perioada 2014 – 2020;
17. Proiect de hotărâre privind denunțarea contractului nr. 32717 din 22.08.2016 încheiat între autoritatea locală și O.C.P.I. Mureș;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Primăria orașului Luduș și Asociația „ Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Luduș 2011”
19. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureș” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal referitoare la unele unități administrativ – teritoriale ale județului Mureș;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială;
21. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 din HCL nr. 86/16.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea, întreținerea și exploatarea imobilului „Bazin de înot didactic” situat în orașul Luduș, str.Pieței, nr.1;
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
23. Diverse.

Actualizat in - 23.11.2016, la ora 14:19.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202406, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.