1. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2015;
 2. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială din orașul Luduș și care au primit subvenții de la Consiliul local al orașului Luduș în anul 2015;
 3. Raportul Camerei de Conturi Mureș  privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 1585/21.07.2014;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii imobilului „Parcul Tineretului” în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Orașului – domeniul public;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii imobilului „Stadionul Mureșul” în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Orașului – domeniul public;
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosință apartamentelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului locuiței situate în strada Zăvoiului, bl. 11, sc. A, ap. 9, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 207 din 23.10.2014, actualizată, prin care s-a reglementat acordarea facilităților la transportul public local desfășurat pe raza orașului Luduș;
 9. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului încheiat între autoritatea locală și dl. Covaci Valer-Marinel, având ca obiect închirierea locuinței situată în orașul Luduș, str. Bradului, bl. 5, sc. A, ap. 7;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli cu combustibilul pentru autoturismele din dotarea Primăriei orașului Luduș;
 11. Proiect de hotărâre având ca obiect desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecționare și evaluare a proiectelor cofinanțate din fondurile bugetului local al orașului Luduș pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2016;
 12. Proiect de hotărâre având ca obiect desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul Comisiei de negociere a tarifului de închiriere a terenului situat în Luduș, str. 8 Martie, efectat de rețeaua de canalizare;
 13. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea completării și modificării HCL Luduș nr. 108/2008 privind aprobarea Regulamentului de Eliberare a Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza orașului Luduș;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind modalitatea de identificare a beneficiarilor Legii 248/2015 și modalitatea de soluționare a situațiilor identice;
 15. Proiect de hotărâre privind angajarea  d-lui NĂSĂLEAN RADU VIRGIL ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap grav NĂSĂLEAN SORIN OVIDIU;
 16.  Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnava cu handicap grav NEGRU CAROLI NA ; 
 17. Proiect de hot ărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav BUCUR IOAN;
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav TRIF LIVIU;
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav SZILAGHYI CAROL;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a execuției bugetare pe anul 2015;
 21. Diverse. 

 

Actualizat in - 12.02.2016, la ora 09:03.