Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa extraordinară a Consiliului local Luduş din data de 30 octombrie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Luduș;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației actualizate „Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Luduș”;

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român - domeniul public și a dreptului de administrare în favoarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională ”Apele Române” asupra terenului evidențiat în C.F. nr. 58230 Luduș, nr. cad. 58230;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 35 din 29.07.2008, prin care a fost înfiinţată Comisia de circulaţie rutieră a Oraşului Luduş;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor proprietate publică;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 242 din 20.10.2009, prin care s-a aprobat componenţa Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 304 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Uțiu Alexandra-Ecaterina;

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 260 din 28.07.2011, încheiat între autoritatea locală şi Botezan Petru;

10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

12. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de comodat nr. 310/4729 din 03.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

14. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 552 din 22.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Bea Han S.R.L.;

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 07.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Godri Ioan şi d-na Godri Ana;

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 316 din 26.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Mihai-Florin şi d-na Tilincă Zoița-Ofelia;

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 315 din 26.11.2014, încheiat între autoritatea locală, dl. Tilincă Emiliu Mihăilă şi d-na Tilincă Maria;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă A.N.L. între d-na Gînj Ana-Maria și d-na Iszlai Diana-Iulia;

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Căsuța Fermencată” Luduș;

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr.1 Luduș;

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu” Luduș;

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Luduș;

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Luduș;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni pentru prevenirea și înlăturarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor meteorologice periculoase și asigurarea unei circulații fluente pe perioada de iarnă 2020 – 2021;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Luduș la 30 septembrie 2020;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 176.000 din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea golului temporar de casa pe anul 2020;

27. Diverse.

 

Actualizat in - 20.11.2020, la ora 10:04.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202981, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.