Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 17 ianuarie 2017;

           

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Luduş în anul 2016;

 

3. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – semestrul II 2016;

 

4. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 20 din 20.12.2002,  încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

 

5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 309 din 22.12.2010, încheiat între autoritatea locală şi d-na Matei Estere-Letiţia;

 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 38  din 30.04.1997, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Cardif Com S.R.L.;

 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 3 din 10.05.2002, încheiat între autoritatea locală şi dl Herczeg Francisc-Vasile şi d-na Herczeg Gerlinda-Ildikó;

 

8. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de comodat încheiat între autoritatea locală şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş;

 

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 280 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl.  Baghiu Mircea-Ştefan;

 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect folosinţa apartamentelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15,  ap. 16, către dl. Moldovan Iosif-Attila;

 

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15,  ap.17, către dl. Timar Augustin-Florin;

 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, din str. Zăvoiului, bl. 15,  ap.19, către d-na Iszlai Diana-Iulia;

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc, orașul Luduș, județul Mureș”;

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada 1 Mai”;

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Mureșului și strada Crângului”;

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Viabilizare teren pentru ansamblul de locuințe din orașul Luduș, str. Zăvoiului, nr. 13-15-17, jud. Mureș”;

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare piață – construire hală agroalimentară în orașul Luduș, jud. Mureș”;

 

19. Proiect de hotărâre privind depozitarea deșeurilor menajere generate la niveulul UAT Luduș la depozitul zonal Sânpaul;

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de SC ROSAL GRUP SA - Punct de lucru Luduș;

 

21. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al Oraşului Luduş – domeniul public asupra suprafeţei de 563 mp, identificată în C.F. nr. 814 Gheja;

 

22. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat a orașului Luduș , pentru anul școlar 2017 2018;

 

23. Proiect de hotărâre privind angajarea  d-nei SZABO ELENA ca asistent personal pentru bolnava cu handicap grav HĂDĂREAN DOINA;

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de încheiere a execuției bugetare pe anul 2016;

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii cu mijloacele auto, utilajele și echipamentele din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”, în anul 2017;

 

26. Diverse.

 

Actualizat in - 16.02.2017, la ora 15:16.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1202403, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.