1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local Luduş din data de 28 septembrie 2017 ;

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2012, încheiat între autoritatea locală şi dl. Orosan Octavian-Florin;

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 310/4729 din 03.11.2009, încheiat între autoritatea locală şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş;

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 135 din 01.03.2011, de la dl. Suciu Ioan-Csaba și d-na Suciu Irén, către dl. Ban Laurențiu şi d-na Ban Teodora-Gabriela;

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 31 din 06.06.2005, de la PF Trifan Liliana către dl. Baciu Lucian-Emanuel şi d-na Baciu Teodora-Andreea;

7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 312  din 20.11.2009, de la dl. Koncz Alexandru și  d-na Koncz Elisabeta, către d-na Varga Ana;

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 284 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Brustur Ildikó-Imola;

9. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 299 din 27.09.2010, de la S.C. Romferchim S.R.L. către S.C. Rometal Dianis S.R.L.;

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, a suprafeţei de 10,08 mp din str. Zăvoiului, bl. 18, sc. A, către dl. Zăhan Romănuț şi d-na Zăhan Eugenia, pentru construirea unui balcon;

11. Proiect de hotărâre privind reaprobarea co-finanțării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul: „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș cod SMIS 2014 + 106373” de către orașul Luduș;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Luduș pentru anul 2017;

13.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al orașului Luduș în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificătrii acestora precum și casarea mijloacelor fixe din domeniul privat;

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș pe trim. III 2017;

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

16. Diverse.

 

Actualizat in - 31.10.2017, la ora 10:21.