Cautare
 
Autentificare
Curent: Anonymous
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Luduș pentru anul 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, a suprafeţei de 6,60 mp din str. Libertăţii, bl. 5, sc. B, către dl. Bordean Puiu-Marius şi d-na Bordean Simona-Dodi, pentru construirea unui balcon;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 36 din 01.07.2005, de la d-na Dudilă Livia către d-na Vălean Diana-Agneta;

 4. Proiect de hotărâre privind majorarea suprafeţei de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 299 din 27.09.2010, încheiat între autoritatea locală şi S.C. Romferchim S.R.L.;

 5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr. 922 din 30.09.2011 încheiat între autoritatea locală şi Nicoară Eugenia – P.F.;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii imobilului „Casa de cultură a oraşului Luduş” în evidenţele de publicitate imobiliară, în proprietatea Oraşului Luduş – domeniul public;

 7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 267 din 17.10.2012, încheiat între autoritatea locală şi d-na Runcan Andreea-Gabriela;

 8. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 274 din 01.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Ilieş Loredana;

 9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 22 din 01.03.2007, încheiat între autoritatea locală şi dl. Stoica Ovidiu-Cristian;

 10. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 23 din 01.03.2007, încheiat între autoritatea locală şi dl. Gherasim-Mateianu Claudiu;

 11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 25 din 01.03.2007, încheiat între autoritatea locală şi dl. Raţiu Claudiu;

 12. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 277 din 23.11.2011, încheiat între autoritatea locală şi d-na Puia Éva;

 13. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 295 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Hudici Gizella;

 14. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 289 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi d-na Deteşan Adelina;

 15. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 313 din 13.11.2014, încheiat între autoritatea locală şi dl. Tîrşu Filip-Andrei;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local în anul 2016, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială precum și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local;

 17. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de îngrijire pentru bolnavul cu handicap grav HAIDUC EMIL;

 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

 19. Diverse.

Actualizat in - 24.09.2015, la ora 15:31.
Calendar
Trafic
Vizitatori: 1204973, online: 2

Copyright © 2010 Primăria Oraşului Luduș. Powered by SOBIS Solutions.